Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kommer framöver inte delas ut i pappersformat. De som hyr en parkering behöver alltså inte visa parkeringstillstånd i bilen. MPAB sköter övervakningen av parkeringen för oss, om någon står på er plats så ska ni kontakta MPAB.

För alla frågor runt hyra av parkering, kontaktar ni Bredablick.