Årsmöte och Motioner!

Hej alla medlemmar!
Årets föreningsstämma kommer att hållas söndag 17 maj och det innebär att det är dags att inkomma med motioner till stämman!

Senast den 31 mars vill vi har era motioner och ni skickar dem till Styrelsen@skomakargarden.com.

Tänk på att en motion ska innehålla ett tydligt förslag som stämman kan ta beslut, glöm heller inte att det ska vara tydligt vem motionen kommer ifrån. Te.x kan man läsa lite tips här: http://bostyret.se/blogg/motioner-infor-stamma/

Vill du engagera dig i styrelsen så får du gärna kontakta Valberedningen via styrelsens mail!

/Styrelsen