Extra Föreningsstämma

Torsdag 6 Februari kl 18.00 kommer en extra föreningsstämma att hållas i Styrelserummet på Fullblodsgatan 1. För dagordning se den utdelade kallelsen eller infotavlorna. Välkomna! /Styrelsen

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kommer framöver inte delas ut i pappersformat. De som hyr en parkering behöver alltså inte visa parkeringstillstånd i bilen. MPAB sköter övervakningen av parkeringen för oss, om någon står …