Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kommer framöver inte delas ut i pappersformat. De som hyr en parkering behöver alltså inte visa parkeringstillstånd i bilen. MPAB sköter övervakningen av parkeringen för oss, om någon står …