Vid fel i lägenhet eller i fastigheten gör en felanmälan enligt något av följande sätt:

 • Via Bredablicks hemsida: Bredablick Förvaltnings Felanmälan – då hanteras ärendet under kontorstid.
 • Per telefon till Bredblick Förvaltning 08.30-16.00 : 010-177 59 00
 • För akuta ärenden utanför arbetstid kontaktar ni Bredablicks Jour: 031-762 86 10

Jouren hanterar endast akuta ärenden. Om en spis, kyl o frys etc inte fungerar ska det vänta till nästa vardag.

Med akuta ärenden avses:

 • Akuta stopp i avlopp som medför uppträngande vatten
 • Vattenläcka – du stänger av vattnet i det vita skåpet där din kran finns, kranen är märkt
  med ditt lägenhetsnummer
 • Hela lägenheten strömlös
 • Boendestörning t.ex mellan grannar

OBS! Vid brand eller personskada skall dessa nummer inte användas, då ringer du larmnummer 112.

Det är viktigt att tjänsten används på rätt sätt så att onödiga kostnader inte uppstår, men är du tveksam ring ändå. Tänk dock på att föreningen i efterhand kan komma att ställa krav på dig om det är en skada du orsakat eller som du själv ansvarar för att åtgärda som enskild medlem, enligt stadgarna.

Parkering:

Om det är några problem med din parkeringsplats (t.ex. en annan bil på din plats) ska du kontakta Mölndals Parkering AB.

 • Via telefon, 031-87 54 79, Mån-Tors: 8-12, 13-15
 • Via mail, alla andra tider: MPAB@MPAB.Molndal.se