Föreningen förvaltas av Bredablick Förvaltning. 

Alla frågor rörande:
- parkeringar och parkeringstillstånd
- namn på dörr, postlåda och entrétavla
- avgifter, hyror och avier
- övriga frågor

ska gå till Bredablick Förvaltning genom telefon eller via hemsidan bredablickforvaltning.se/kontakt

Telefon växel: 010-177 59 00
Telefontid: Helgfri vardag 08.30 – 16.30

Specifika styrelsefrågor kan tas till styrelsen på Öppet Hus-dagar.