Ordningsregler

Vi har ett gemensamt ansvar för att vi alla ska trivas i föreningen. Det gör vi genom omtanke om varandra och om vår gemensamma miljö. Ordningsreglerna gäller samtliga oavsett boendeform

Här kommer några korta men viktiga ordningsregler i Brf Skomakargården:

 • Det är varje boendes skyldighet att känna till vad som står i stadgarna för brf Skomakargården

 • Visa hänsyn till grannarna när det gäller störande ljud. Renoveringar och dyl. gör vi vardagar mellan 8:00-19:00 och helger 10:00-17:00.

 • Respektera att det skall vara tyst mellan kl.22.00 – 07.00. Husen är lyhörda.

 • Innergården och entréer :

  • Det är förbjudet att rasta hundar och andra husdjur på innergården och våra gräsmattor.

 • Rökning förbjuden vid våra entréer och på lekplatsen. Släng fimparna i papperskorgarna.

 • Användning av balkongen:

  • Det är förbjudet att kasta ut matavfall och annat från balkonger och fönster. Detta drar till sig fåglar och andra skadedjur. ALLA sopor ska slängas i soprummet.

  • Blomlådor på balkongerna sätter vi på insidan. Säkerhetsskäl!

  • Vitvaror på balkongen är totalt förbjudet!

  • Vi tillåter användning av el grillar på balkongerna. Alla andra former av grillning på balkongen är totalt förbjudet. Vi hänvisar då till vår gemensamma grillplats på gården. Glöm inte att städa efter dig.

  • Piska eller skaka inte mattor, sängkläder och liknande genom fönster eller från balkonger.

  • All uppfästning av saker på balkongen MÅSTE godkännas av styrelsen innan uppsättning.

 • Lägenhetens källarförråd används för möbler o dyl. Kikås Återvinningscentral tar emot sådant som ska slängas, utan avgift.

 • Källargångarna ska vara fria från saker.

 • För att underlätta trappstädningen ska trappuppgångar och entréer hållas fria från privata dörrmattor och annat som försvårar trappstädningen.

 • Använd inte trappuppgångar som upplagsplats för cyklar, barnvagnar, leksaker mm. Detta pga brandrisk.

 • Var aktsam om föreningens entréer, trappor, tvättstugor, miljöhus och övriga gemensamma utrymmen. Detta gäller också utemiljön, som planteringar, lekplatser etc.

 • Det är inte tillåtet att hyra ut en lägenhet utan styrelsens tillstånd.

Tag hänsyn till varandra för större trivsel och gemenskap!